Bjørnedyr

Bjørnedyr
Bjørnedyr (Tardigrada) er små segmentdelte dyr, sandsynligvis beslægtet med leddyr eller hjuldyr/fladorme - tilhørsforholdet er ikke afklaret og debatteres stadig i dag (2003). Tardigrader blev først beskrevet af J.A.E. Goeze i 1773 ('kleiner Wasserbär'=lille vandbjørn). Tardigrada-navnet betyder "langsomtgående" og blev givet af Spallanzani i 1776.
Tardigrader er små dyr og der er beskrevet cirka 600 arter. De største voksne har en kropslængde på op til 1,5 mm, de mindste 0,1 mm. Nyklækkede larver kan være mindre end 0,05 mm.
Tardigrader lever næsten overalt på jorden:
10 På søbunde.
I havet på op til 4,7 km dybde.
På bjergtoppe på op til 6,6 km højde.
De kan tåle 1000 gange så meget radioaktiv stråling som mennesker.
I "dvaletilstand" kan de tåle fra +151°C til -270°C.
Lever for eksempel i tagrender, på strandsand, mos og Grønlands indlandsis.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”